top of page

GENEL BAŞVURU FORMU

En önemli ve kıymetli sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanan BME EYÜBOĞLU'nun İK Politikası; “mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, sosyal yetkinliğe sahip, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak, insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek, motive etmek ve geliştirmek” üzerine kurulmuştur.

bottom of page