top of page

DOĞUBAYAZIT KANALİZASYON VE
YAĞMURSUYU ŞEBEKESİ PROJESİ

Doğubayazıt merkez nüfusunun artmasıyla ve artan nüfusun şehirden uzaklaşmasının etkisiyle alt yapı çalışmalarına daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. 

DOĞUBAYAZIT KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ŞEBEKESİ

Atıksu kanalizasyon hattı, yağmursuyu taşıma hattı, bu hatların kontrolü için muayene menholleri ve binaların bu hatlara bağlantısı için parsel menholleri ve boruları, temin edilerek yapılması planlanmaktadır.

Tüm sistem TS EN 752 tasarım kriterlerine uygundur.

 1. 41,43 km kanalizasyon şebekesi inşaatı,

 2. 5.09 km atıksu boru hattı ve 4.77 km yağmur suyu toplama için prefabrik menfez kutusu inşaatı,

 3. 40 m özel menfez geçişi, nehir, otoyol vb. boru çektirme ve/veya yatay sondaj inşaatı,

 4. 32.760 m atık su ev bağlantı boruları ve 4680 adet parsel menhollerinin temini, montajı ve yapımı,

 5. Kanalizasyon boru hatları için 972 adet menhol inşaatı,

 6. Yağmursuyu boru hatları için 179 adet menhol inşaatı,

 7. 9.576 m ızgara bağlantı borusu ve 684 adet cadde giriş yapısı ve ızgarası temini, montajı ve yapımı,

 8. Yapılan kanalizasyon şebekesi için atık su toplama sistemi şebekesinin as-built planlarının hazırlanması,

 9. Odaların ve diğer yapıların amacına uygun hale getirilmesi için nihai uygulama tasarımları ve iş/fabrika çizimlerinin yapılması.

 10. İlgili makamlardan kesin izinlerin alınması için geçişlerin (karayolu, kanal vb.) nihai uygulama tasarımlarının yapılması

 11. Boru hattı güzergahlarındaki değişiklikler ve varyasyonlar nedeniyle her türlü tasarımın yapılması

 

işleri tamamlanarak teslim edilecektir.

PROJE BİLGİLERİ

 

 • Başlangıç Tarihi: 2022

 • Bitiş Tarihi: 2023

bottom of page